تعطیلی دانشگاه در روز سه شنبه 21 دی در پی ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی

در پی بیانیه هیئت دولت پس از ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی و اعلام سه روز عزای عمومی و تعطیلی روز سه شنبه 21 دی ،کلیه امتحانات روز سه شنبه 21 دی برگزار نخواهد شد. کلیه امتحانات در تاریخ های به جز 21 دی مطابق برنامه ریزی قبلی انجام خواهد شد و هیچ تغییری در برنامه امتحانی صورت نگرفته است