زمانبندی انتخاب واحد با تاخیر و حذف و اضافه

زمان انتخاب واحد با تاخیر :

روز های شنبه 23 بهمن و یکشنبه 24 بهمن


زمان حذف و اضافه :

روزهای چهارشنبه 27 بهمن و پنجشنبه 28 بهمن


🔴 بر طبق مصوبه شورای عالی آموزش دانشگاه در صورت عدم انتخاب واحد  توسط دانشجو در زمان های اعلام شده در وب سایت و کانال ارتباطی تلگرام دانشگاه ، برای نیمسال دوم سال تحصیلی 95 دانشجو مرخصی تحصیلی با اخذ شهریه ثابت منظور خواهد شد.


👈 دانشجویان گرامی بر طبق مصوبه فوق و جهت جلوگیری از بروز مشکلات تحصیلی ، نسبت به انتخاب واحد در تاریخ های اعلام شده اقدام نمایید.