شروع کلاس های ترم تابستان

شروع کلاس های ترم تابستان از روز شنبه 24 تیر ماه خواهد بود ، جهت مشاهده برنامه کلاسی به سامانه دانشجویی مراجعه نمایید ،