تلفن تماس و آدرس دانشگاه

موسسه آموزش عالی مارلیک نوشهر

نوشهر - خیابان شهید عمادالدین کریمی 

تلفن تماس : 01152126517

کانال تلگرام دانشگاه :

https://t.me/MarlikUn