قابل توجه دانشجویان ورودی جدید مقطع کارشناسی ارشد - ترم اول

🔴 قابل توجه دانشجویان ورودی جدید مقطع کارشناسی ارشد - ترم 1

◀️ جهت دریافت شماره دانشجویی ، ورود به سامانه آموزشی و مشاهده برنامه هفتگی از روز یکشنبه 2 مهر به وب سایت دانشگاه یا کانال تلگرام مراجعه نمایید