برگزاری همایش تحت عنوان " پیروزی جبهه مقاومت اسلامی و تحولات منطقه "

 همایش پیروزی جبهه مقاومت اسلامی و تحولات منطقه در دانشگاه مارلیک نوشهر به همت بسیج دانشجویی پایگاه میثاق دانشگاه مارلیک روز سه شنبه 21 آذر در سالن همایش دانشگاه مارلیک نوشهر برگزار شد.