ثبت نام اردوی راهیان نور

دانشجویان گرامی 
جهت ثبت نام راهیان نور به پایگاه بسیج دانشجویی میثاق مراجعه نمایید.