قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که در نیمسال جاری درس پایان نامه اخذ کرده اند

کلیه دانشجویان جهت دریافت زمان دفاع و انجام مراحل تسویه حساب پیش از دفاع و ارائه مدارک حداکثر تا تاریخ 20 دی 1396 فرصت دارند به واحد آموزش و تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند.
بدیهی است که در صورت عدم مراجعه و انجام مراحل فوق در زمانبندی اعلام شده ، درس پایان نامه در نیمسال بعد (962) تمدید خواهد شد.