فرصت مجدد برای نام نویسی در آزمون ارشد ۹۷

🔹بازماندگان از نام نویسی در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۷ می‌توانند از ۳۰ بهمن برای ثبت نام در این آزمون اقدام کنند.
🔹این افراد تا پنجشنبه 3 اسفند 96 به سایت اینترنتی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و در این آزمون نام نویسی کنند.