زمان ثبت نام از پذیرفته شدگان مرحله دوم ( بهمن 1396 )

پذیرفته شده گرامی

ضمن عرض تبریک به مناسبت قبولی در دانشگاه مارلیک نوشهر به اطلاع می رسانیم
زمان ثبت نام از روز شنبه 28 بهمن می باشد

مدارک لازم جهت ثبت نام :


1- مدرک تحصیلی مقطع قبلی

2- ریز نمرات ( کارنامه ) مقطع قبلی

3- کارت ملی

4- شناسنامه

5- 12 قطعه عکس 3*4