کد رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال 1397

‼️‼️ کد مجموعه های امتحانی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مارلیک
🛑 جهت ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال 1397

🔸معماری داخلی - مجموعه معماری - 1352
🔸مهندسی معماری - مجموعه معماری -  1352
🔸ارتباط تصویری - مجموعه هنر های تصویری و طراحی - 1358
🔸تصویر سازی - مجموعه هنر های تصویری و طراحی - 1358
🔸پژوهش هنر - مجموعه هنر های پژوهشی و صنایع دستی - 1359
🔸هنر اسلامی - مجموعه هنر های پژوهشی و صنایع دستی - 1359
🔸تاریخ هنر - مجموعه هنر های پژوهشی و صنایع دستی - 1359
🔸باستان شناسی - مجموعه باستان شناسی - 1132
🔸تبلیغ ارتباطات فرهنگی - مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی - 1138
🔸طراحی پارچه و لباس - مجموعه طراحی پارچه و لباس - 1364
🔸مهندسی فناوری اطلاعات - مجموعه فناوری اطلاعات - 1276

کانال تلگرام دانشگاه :
@marlikUN

تلفن تماس :
01152126517