برپایی سفره هفت سین از 21 استان کشور در دانشگاه مارلیک نوشهر

برپایی سفره هفت سین از 21 استان کشور در دانشگاه مارلیک به همت دانشجویان رشته طراحی پارچه و لباس