قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد - تکمیل پرونده دانشجویی

‼️قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

🔴 نظر به اینکه دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات منوط به تکمیل پرونده دانشجویی می باشد ، جهت اطلاع از نقص پرونده هرچه سریعتر به سامانه دانشجویی و یا اداره آموزش مراجعه نموده و نسبت به تکمیل آن اقدام فرمایید.

🔴 طبق مصوبه شورای آموزش دانشگاه ، حضور در جلسه امتحانات ، بدون کارت ورود به جلسه امتحان ممنوع می باشد.