پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی - ثبت نام از 6 الی 10 خرداد