قابل توجه متقاضیان انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال 97

🔶 قابل توجه متقاضیان انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال 97
دانشگاه مارلیک نوشهر در رشته ذیل ثبت نام می کند :

🔴 باستان شناسی با کد 13912

🔴 مهندسی فناوری اطلاعات با کد 22371

🔴 طراحی پارچه و لباس با کد 25527

🔴 تاریخ هنر ایران باستان با کد 25420

🔴 هنر اسلامی گرایش مطالعات تاریخی هنر اسلامی با کد 25418

🔴 پژوهش هنر با کد 25389

🔴 تصویر سازی با کد 25309

🔴 ارتباط تصویری با کد 25290

🔴 معماری داخلی با کد 25189

🔴 مهندسی معماری با کد 25129

🔴 ارتباطات اجتماعی گرایش تبلیغات فرهنگی با کد 25880

ثبت نام از طریق سایت www.sanjesh.org

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید :

01152126517

@marlikUN