دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات

‼️‼️ دانشجویان گرامی
با توجه به شروع امتحانات از روز یکشنبه 27 خرداد ، هرچه سریعتر نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات از طریق سامانه دانشجویی اقدام نمایید.