زمان انتخاب واحد نیمسال مهر 1397

زمان شروع فرآیند انتخاب واحد نیمسال مهر 97 از روز چهارشنبه 7 شهریور ساعت 10 صبح خواهد بود
اطلاعات تکمیلی و زمانبندی انتخاب واحد به تفکیک رشته از همین طریق اطلاع رسانی خواهد شد