اخطار - پایان مهلت انتخاب واحد

‼️ قابل توجه کلیه دانشجویان
🔸 با توجه به پایان مهلت انتخاب واحد نیمسال مهر 97
جهت جلوگیری از بروز مشکلات آموزشی و ثبت مرخصی تحصیلی جهت این نیمسال حداکثر تا روز دوشنبه 26 شهریور نسبت به انجام فرآیند انتخاب واحد اقدام فرمایید.
🔴 بدیهی است در صورت عدم انجام انتخاب واحد تا تاریخ فوق مسئولیت مشکلات آموزشی بر عهده شخص دانشجو خواهد بود.