برگزار نشدن کلاس های خانم فرزانه سلیمانی ( گروه برق ) - دوشنبه 23 مهر

 کلیه کلاس های خانم فرزانه سلیمانی ( گروه برق ) امروز ( دوشنبه 23 مهر ) برگزار نمی گردد.
برنامه کلاس های جبرانی از همین طریق اطلاع رسانی خواهد شد