تشکیل نشدن کلاس های آقای مرزبان - 2 و 3 آبان

‼️‼️ کلیه کلاس های آقای مرزبان روز چهارشنبه و پنجشنبه 2 و 3 آبان برگزار نخواهد شد.
🔸 برنامه کلاس های جبرانی متعاقبا از همین طریق اعلام می گردد.