برگزار نشدن کلاس های خانم فاطمه عبدالهی - پنجشنبه 3 آبان

‼️ کلاس درس ریاضی با خانم فاطمه عبدالهی فردا ( پنجشنبه 3 آبان ) برگزار نمی گردد.
🔸 برنامه کلاس جبرانی متعاقبا از همین طریق اطلاع رسانی خواهد شد.