قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی دریافت وام شهریه

کلیه متقاضیان دریافت وام شهریه جهت ثبت درخواست حداکثر تا روز پنجشنبه 24 آبان می توانند به واحد مالی ( آقای جهاندار ) مراجعه نمایند.