🔴 ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال 1398 🔴


🔸 شرط ورود به مقطع کارشناسی ارشد سال 1398 فارغ التحصیلی تا تاریخ 31 شهریور 1398 می باشد. 🔸

✔️ کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته ورودی سال 1394 و قبل از آن

✔️ و دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی سال 1396 و قبل از آن

امکان ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال 98 را خواهند داشت.

🔴 زمان شروع ثبت نام : از 16 آذر به مدت یک هفته 

🔸 کلیه دانشجویان گرامی جهت ثبت نام می توانند به واحد آموزش مراجعه نمایند

🔴 تلفن تماس : 01152126517