برگزار نشدن کلاس های استاد بابک شمس - دوشنبه 12 آذر

‼️ کلیه کلاس های استاد بابک شمس امروز ( دوشنبه 12 آذر ) برگزار نخواهد شد.
🔸 برنامه کلاس های جبرانی متعاقبا از همین طریق اطلاع رسانی خواهد شد.