کد مجموعه های مورد نیاز جهت ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال 1398

🔴 ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال 1398 دانشگاه مارلیک نوشهر 

🗂 در رشته های :

✔️ باستان شناسی   کد مجموعه 1132

✔️ مهندسی فناوری اطلاعات کد مجموعه 1276

✔️ مهندسی معماری کد مجموعه 1352

✔️ معماری داخلی کد مجموعه 1352

✔️ ارتباط تصویری کد مجموعه 1358

✔️ تصویرسازی کد مجموعه 1358

✔️ پژوهش هنر کد مجموعه 1359

✔️ هنر اسلامی کد مجموعه 1359

✔️ تاریخ هنر کد مجموعه 1359

✔️ طراحی پارچه و لباس کد مجموعه 1364

✔️ارتباطات اجتماعی کد مجموعه 1138

🖊 ثبت نام از طریق وب سایت سازمان سنجش آموزش کشور

www.sanjesh.org

⏰ مهلت ثبت نام 25 آذر 

☎️ تلفن تماس جهت مشاوره : 01152126517