برگزاری مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه مارلیک نوشهر