قابل توجه کلیه متقاضیان آزمون کارشناسی ارشد سال 1398 - خرید سریال علاقه مندی به پیام نور و غیرانتفاعی

در مراحل ثبت نام جهت جلوگیری از بروز مشکل در زمان انتخاب رشته ، حتما سریال علاقه مندی به پیام نور و غیرانتفاعی آزمون کارشناسی ارشد 98 را خریداری نموده و در قسمت مربوطه در فرم ثبت نام وارد نمایید.