فراخوان عمومی طراحی آرم جدید شهرداری نوشهر

🔶 فراخوان عمومی طراحی آرم جدید شهرداری نوشهر

🏆 جایزه نفر برتر : سی میلیون ریال

📋 دبیرخانه : نوشهر - خ 15 خرداد - روابط عمومی شهرداری نوشهر

🖊 جهت دریافت ضوابط و نحوه ارسال آثار به وب سایت شهرداری نوشهر به آدرس www.nowshahr.ir مراجعه نمایید.

🔸 جهت دریافت اطلاعات بیشتر به دفتر کارآفرینی دانشگاه سرکار خانم نظری مراجعه نمایید.