برگزاری مسابقات پرتاب دارت گروهی ویژه بانوان مسابقات پرتاب دارت ویژه بانوان 


🏆 کلیه دانشجویان علاقه مند جهت شرکت در مسابقات پرتاب دارت درون دانشگاهی و عضویت در تیم گروه آموزشی هرچه سریعتر به مدیر گروه مربوط به رشته خود مراجعه نمایند.