برگزاری کارگاه دو روزه فن بیان و سخنوری

برگزاری کارگاه دو روزه فن بیان و سخنوری
 
دانشگاه مارليك نوشهرکارگاه آموزشی فن بیان با محوریت سخنرانی ، مجری گری و گویندگی در 2 روز در تاریخ 9 و 10 دی ماه با حضور اساتید این حوزه جناب آقای دکتر ایرج سام ، جناب آقای بابک شمس و جناب آقای دکتر مسعود پورمرادی در دانشگاه مارلیک نوشهر برگزار گردید.