دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات

 با توجه به نزدیک شدن به ایام امتحانات ، جهت جلوگیری از بروز مشکلات آموزشی و مشاهده برنامه امتحانی ، هرجه سریعتر نسبت به تسویه حساب مالی و دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات اقدام فرمایید.

 مطابق مصوبه شورای آموزش به همراه داشتن کارت ورود به جلسه جهت شرکت در امتحان الزامی می باشد.