ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد سال 1398

کلیه متقاضیان آزمون کارشناسی ارشد سال 1398 ، در صورت شرکت در جلسه کنکور ، و عدم کسب رتبه مجاز و یا حتی عدم انتخاب رشته ، می توانند جهت انتخاب رشته مجدد به واحد آموزش مراجعه نمایند.