برگزار نشدن کلاس های خانم اسدپور

کلیه کلا های خانم اسدپور امروز ( سه شنبه 28 آبان) برگزار نخواهد شد