برگزار نشدن کلاس های خانم سعیده جهاندار - سه شنبه 5 آذر

کلاس درس طرح معماری 2 با خانم سعیده جهاندار روز سه شنبه 5 آذر برگزار نخواهد شد

برنامه کلاس جبرانی متعاقبا از همین طریق اطلاع رسانی می گردد