برگزار نشدن کلاس های مهندس فرجی - سه شنبه 5 آذر

کلیه کلاسهای مهندس فرجی فردا ( سه شنبه 5 آذر ) برگزار نخواهد شد

برنامه کلاس های جبرانی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد