برگزار نشدن کلاس های مهندس محمدرضا خواجوند- دوشنبه 4 آذر

کلیه کلاسهای مهندس محمدرضا خواجوند امروز ( دوشنبه 4 آذر ) برگزار نخواهد شد

برنامه کلاس های جبرانی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد