بازدید علمی ویژه دانشجویان گروه معماری - درس طرح معماری 2

کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته و پیوسته رشته معماری  که در نیمسال جاری درس طرح معماری 2  را اخذ کرده اند ، جهت شرکت در بازدید علمی از 3 پروژه مسکونی برتر در شهرستان نور ، روز چهارشنبه 13 آذر ، راس ساعت 8:30 صبح در دانشگاه حضور بهم رسانند.

 حضور دانشجویان در این بازدید الزامی می باشد.