برگزار نشدن کلاس های خانم زندی فردا ( دوشنبه 11 آذر )

کلیه کلاس های خانم زندی فردا ( دوشنبه 11 آذر ) برگزار نمی گردد

 برنامه کلاس های جبرانی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد