کارگاه آموزش نرم افزار rhiono

🔸 کارگاه آموزش نرم افزار rhiono

⏰ زمان شروع دوره : چهارشنبه 13 آذر ساعت 11 الی 14

مکان برگزاری : کارگاه کامپیوتر 2 ( 407 )

✔️ مدرس : مهندس آرش افتخاری

🗂 جهت ثبت نام به اداره آموزش دانشگاه مراجعه نمایید