برگزار نشدن کلاس های آقای خواجه کجوری - سه شنبه 12 آذر

‼️ کلیه کلاس های آقای خواجه کجوری فردا ( سه شنبه 12 آذر ) برگزار نمی گردد.

🔸 برنامه کلاس های جبرانی متعاقبا از همین طریق اطلاع رسانی خواهد شد.