برگزاری ورکشاپ عکاسی - چهارشنبه 20 آذر

📸 ورکشاپ عکاسی

📷 آشنایی با منوها و آپشن های دوربین های دیجیتال

🎞 زمان: چهارشنبه 20 آذر ساعت 10 صبح