تشکیل نشدن کلاس های آقای مهندس محمدرضا خواجوند - چهارشنبه 13 آذر

 کلیه کلاس های مهندس محمدرضا خواجوند امروز ( چهارشنبه 13 آذر ) برگزار نخواهد شد.

 برنامه کلاس های جبرانی متعاقبا از همین طریق اطلاع رسانی خواهد شد.