رشته های مورد پذیرش دانشگاه مارلیک نوشهر در مقطع کارشناسی ارشد - آزمون سال 1399

🔴 ثبت نام دانشگاه مارلیک نوشهر در آزمون کارشناسی ارشد سال 1399 در رشته های ذیل از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور :

🔸 طراحی پارچه و لباس 

🔸 پژوهش هنر

🔸هنر اسلامی

🔸تاریخ هنر ایران باستان

🔸ارتباط تصویری 

🔸تصویرسازی 

🔸مهندسی معماری 

🔸معماری داخلی

🔸مهندسی فناوری اطلاعات - مدیریت سیستم های اطلاعاتی 

🔸مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی

🔸ارتباطات اجتماعی

🔸باستان شناسی

🛑 کلیه متقاضیان جهت ثبت نام به واحد آموزش دانشگاه مارلیک مراجعه نمایید

🔴 تلفن تماس : 01152321988