تشکیل نشدن کلاس های آقای دکتر ابراهیمی - چهارشنبه 20 آذر

‼️ کلیه کلاس های دکتر یعقوب ابراهیمی امروز ( چهارشنبه 20 آذر ) برگزار نخواهد شد.

🔴 برنامه کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.