ثبت نام و شرکت در بازدید علمی از سازمان بورس اوراق بهادار واقع در شهرستان ساری

‼️ کلیه دانشجویان گروه حسابداری 
🔸 جهت ثبت نام  و شرکت در بازدید علمی از سازمان بورس اوراق بهادار واقع در شهرستان ساری مورخ دوشنبه 25 آذر 
🔴 هرچه سریعتر به مدیر گروه حسابداری ( آقای نعمتی ) مراجعه نمایند.