‼️نمایش و نقد فیلم " چهارصد ضربه " اثر فرانسوا تروفو‼️

‼️نمایش و نقد فیلم " چهارصد ضربه " اثر فرانسوا تروفو‼️

 زمان: یکشنبه ۱ دی ماه ساعت ۱۰ صبح
مکان: سالن اجتماعات دانشگاه


شرکت در این جلسه برای کلیه علاقمندان آزاد می باشد‼️نمایش و نقد فیلم " چهارصد ضربه " اثر فرانسوا تروفو‼️


 زمان: یکشنبه ۱ دی ماه ساعت ۱۰ صبح

مکان: سالن اجتماعات دانشگاهشرکت در این جلسه برای کلیه علاقمندان آزاد می باشد