قابل توجه دانشجویان ترم 1 کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر - امتحان عملی درس کارگاه کامپیوتر

🔴 قابل توجه دانشجویان ترم ۱ کارشناسی پیوسته کامپیوتر:


✅امتحان عملی کارگاه کامپیوتر در دو نوبت برگزار می شود.

گروه های اول و دوم:

1️⃣نوبت اول: سه شنبه ۳ دی ماه ساعت ۱۰:۳۰

2️⃣نوبت دوم: سه شنبه ۱۰ دی ماه ساعت ۱۰:۳۰