برگزاری سمینار هوشمند سازی ساختمان - دوشنبه 2 دی

🔸سمینار هوشمند سازی ساختمان

🖊 ویژه دانشجویان گروه برق و کامپیوتر

✔️ زمان برگزاری : دوشنبه 2 دی ساعت 15 الی 17

🔴 محل برگزاری : سالن اجتماعات دانشگاه

🔹 مدرس : جناب آقای مهندس پاشا