دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات

 با توجه به نزدیک شدن به ایام امتحانات ، جهت جلوگیری از بروز مشکلات آموزشی و مشاهده برنامه امتحانی ، هرجه سریعتر نسبت به تسویه حساب مالی و دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات اقدام فرمایید.

 مطابق مصوبه شورای آموزش به همراه داشتن کارت ورود به جلسه جهت شرکت در امتحان الزامی می باشد.

 مطابق با مصوبه شورای عالی دانشگاه صدور کارت ورود به جلسه امتحانات منوط به تکمیل پرونده دانشجویی و تسویه حساب مالی می باشد.

 با توجه به نزدیک شدن به ایام امتحانات ، هرچه سریعتر جهت مشاهده نواقص پرونده و بدهی مالی به سامانه آموزشی و یا اداره آموزش و مالی دانشگاه مراجعه نمایید.

☎️ تلفن تماس : 01152321986