برگزاری مراسم بزرگداشت شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی - یکشنبه 22 دی